Här är några boenden som finns i närheten
 

Hotell Tylösand
100 meter från start & mål
https://www.tylosand.se/

First Camp Tylösand
1 km från start & mål. 
 

Hotell Trasten
Ett mindre pensionat ca 300 meter från start & mål.
www.hotelltrasten.se