Hinder och regler

Alla deltagar vill vi bär handskar under racet.
Nummerlappen hämtas ut 15 innan start. Deltagarna släpps in 15 min innan start. Se siffra 1 på bansträckningen till höger. 

När löparen kommit i mål, avlägsnar sig deltagaren så fort så möjligt från eventområdet. Se siffra 2. 


Banmarkering
Banmarkering kommer att vara röd-gul snitsel.

Straffrundor
Vissa av hindren kommer vara extra utmanade. Ni kommer att få testa hur länge och många gånger som helst men när ni sedan känner att ni inte orkar eller vill längre så får ni springa en straffrunda. Straffrundan är att ni får springa 5 varv runt två röda koner som är placerade vid hindret innan ni får springa vidare.

Antal hinder
Längs bansträckningen kommer det att finnas ca 20 hinder och utmaningar av olika art som skall passeras. Alla hinder får ni prova obegränsat. Vissa hinder kommer att ha straffrundor. 

Håll till höger så att snabbare tävlande kan springa om på vänster sida.

Underlag
Mycket sand & sanddynor, hav & ån Tylöbäck.

Alla från 12 år och uppåt får delta.

Dessa markeringar kommer finnas på vissa av hindren.


Visar banans löpriktning

Här kan ni lämna in er väska mm.

                                (Tylösand OCR ansvarar ej för era värdesaker) 

Tex bära ett däck eller en hink full med sand runt en markering och tillbaka. Ej bära åt varandra.
På dessa hinder får ni inte nudda sand med någon kroppsdel innan ni nått markering. Då får ni börjar om. Exempel på hinder kan vara balansgång  eller en low rig. 
Ta er under hindret. Exempel på hinder kan vara att krypa under ett nät eller en båt. 
Här ska ni ta er över hindret och ni får hjälpas åt. Exempel på hinder kan vara irish table. 
Ta er igenom vattnet som kan vara hav eller ån Tylöbäck
När ni väljer att inte kämpa vidare på ett hinder längre så  blir det en straffrunda. Runda 2 röda koner, 5 varv.

Bansträckningen